Ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh giới thiệu sách giáo khoa mới

Published Date
24/05/2023

 NDO -  Bằng hình thức trực tuyến, các đơn vị liên kết xuất bản bộ sách Cánh diều hiện đã tổ chức được 400 lượt giới thiệu, 22.100 điểm cầu truy cập, hoàn thành giới thiệu tới hơn 40 tỉnh, thành phố về các bộ sách giáo khoa mới của các lớp 4, lớp 8, lớp 11. 

 Giới thiệu sách giáo khoa mới tới các địa phương theo hình thức trực tuyến. 
Giới thiệu sách giáo khoa mới tới các địa phương theo hình thức trực tuyến.

Năm học 2023-2024, theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ triển khai tới các lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 Cánh diều đã được các nhà xuất bản, các đơn vị liên kết hoàn thành việc biên soạn và được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024. 

Việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung, cấu trúc, những điểm nổi bật ở mỗi bộ sách giáo khoa, làm cơ sở cho việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa của các địa phương bảo đảm khách quan, hiệu quả. 

Theo các đơn vị liên kết xuất bản bộ sách Cánh diều, nhận thấy những lợi thế của công nghệ thông tin, sau khi thảo luận với các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị liên kết xuất bản bộ sách Cánh diều đã thống nhất tổ chức giới thiệu sách giáo khoa theo hình thức trực tuyến.  

Ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh giới thiệu sách giáo khoa mới ảnh 1

Giới thiệu sách trực tuyến có tương tác với báo cáo viên.

 “Để góp phần bảo đảm sự thành công của phương án này, tại trụ sở Công ty VEPIC, cơ sở vật chất kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường” – đại diện các đơn vị liên kết xuất bản bộ sách Cánh diều cho biết: Đơn vị đã trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến với đầy đủ trang thiết bị như màn hình LED, camera, máy chiếu, bộ thu mic chuyên dụng, lắp đặt riêng mạng internet…   

Các hội thảo giới thiệu sách trực tuyến sử dụng chủ yếu phần mềm quản lý phòng họp Zoom, bảo đảm 5.000 điểm cầu truy cập cùng thời điểm vẫn thông suốt, âm thanh, hình ảnh rõ ràng. Ngoài phần mềm Zoom, các phần mềm khác như Webex, Microsoft Team, ClassIn,... cũng được sử dụng, đáp ứng theo yêu cầu của từng địa phương. 

Trên trang web hoc10.vn, giáo viên, học sinh cũng có thể tham khảo bản điện tử sách giáo khoa, catalogue giới thiệu bộ sách lớp 4, 8, 11; giới thiệu sách giáo khoa của tổng chủ biên, chủ biên; tài liệu giới thiệu sách giáo khoa môn học ở mỗi lớp cùng một số học liệu điện tử.  

Đến thời điểm này, các đơn vị liên kết xuất bản bộ sách Cánh diều đã tổ chức 400 lượt giới thiệu, 22.100 điểm cầu truy cập, hoàn thành giới thiệu bộ sách Cánh diều các lớp 4, 8, 11 tới hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.  

Dự kiến trung tuần tháng 3, sẽ hoàn thành giới thiệu tại các địa phương còn lại.      


Theo THANH XUÂN/Báo nhân dân online

https://nhandan.vn/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-de-day-manh-gioi-thieu-sach-giao-khoa-moi-post740068.html