TPHCM: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ cấp 'sổ hồng' cho hộ gia đình, cá nhân.

Published Date
02/06/2023

VOH - UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường về phân định thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ cấp sổ hồng cho hộ gia đình, cá nhân.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng), xác nhận thay đổi vào sổ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam chỉ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, và thành phố Thủ Đức thực hiện.

TPHCM: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ cấp 'sổ hồng' cho hộ gia đình, cá nhân. 1
Ảnh minh họa: Internet

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM thực hiện thủ tục cấp sổ hồng, xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.

Việc phân định thẩm quyền này nhằm triển khai thực hiện nghị định 10/2023 và thông tư 02/2023 hướng dẫn thi hành Luật đất đai (có hiệu lực từ 20/5/2023).

Khắc phục chồng lấn thẩm quyền cấp sổ hồng, xác nhận thay đổi vào sổ cho hộ gia đình, cá nhân... của Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh theo quy định của nghị định 43/2014.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai TP và các chi nhánh. Hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh thực hiện theo quy định.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp các đơn vị rà soát thủ tục hành chính liên quan, tham mưu UBND TP điều chỉnh phù hợp.

https://voh.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tphcm-chi-nhanh-van-phong-dang-ky-dat-dai-chi-cap-so-hong-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-480864.html

C.H/VOH