Tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Published Date
31/03/2023

Baoquocte.vn. Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam(VUFO) tổ chức gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm Trưởng đoàn.

Tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VUFO, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng được gặp, làm việc với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trước khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch VUFO đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tốt đẹp giữa các Cơ quan đại diện tại nước ngoài với VUFO thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga mong muốn, hoạt động hợp tác giữa Liên hiệp và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ ngày càng bền chặt, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng được gặp, làm việc với các Đại sứ, Trưởng Đại diện Việt Nam tại nước ngoài trước nhiệm kỳ
Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng được gặp, làm việc với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cảm ơn lãnh đạo VUFO đã dành thời gian tiếp đoàn.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, trong những thành tựu của đất nước, 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân đã nỗ lực, có những đóng góp xứng đáng, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 gồm 16 đồng chí, thực hiện kiêm nhiệm tại 48 quốc gia trải rộng ở các châu lục; trong số này, có những quốc gia là đối tác lớn, truyền thống của Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện đã trải qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong hơn 3 tháng; làm việc với nhiều cơ quan, địa phương để nắm bắt kỹ hơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

thay mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của công tác đối ngoại nhân dân và đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Liên hiệp và các Cơ quan đại diện. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Với phương châm: Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước, trong đó, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nêu rõ, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện có nhiệm vụ làm sâu sắc hơn nữa, nâng tầm quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới; thực hiện tốt phương châm ngoại giao phục vụ phát triển; triển khai động bộ các lĩnh vực ngoại giao; đồng thời, đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp, công tác xây dựng Đảng tại sở tại.

Nhấn mạnh lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định tầm quan trọng của trụ cột này và đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Liên hiệp và các Cơ quan đại diện, từ đó tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Nhân dịp này, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã nêu một số ý kiến, đề xuất và cùng thảo luận các biện pháp tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Đồng thời, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, nhất trí, trên vị trí công tác mới sẽ phối hợp chặt chẽ với VUFO nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VUFO đã chia sẻ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện về chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp, phương hướng phát triển thời gian tới; nêu một số giải pháp phối hợp giữa Liên hiệp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh hiện nay.

https://baoquocte.vn/tang-cuong-phoi-hop-giua-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-voi-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-221393.html

MINH NHẬT/Baoquocte.vn.