HƯỚNG DẪN NHẬP LẠI HỘ KHẨU TẠI QUÊ NHÀ

Published Date
19/06/2017

Hỏi: Gần 5 năm trước tôi kết hôn với 1 người Hàn Quốc. Trưởng đoàn mai mối hôn nhân đã bảo tôi chuyển hộ khẩu từ Cà Mau lên TPHCM để giấy tờ được làm thuận tiện, nhưng ông ta không đưa cho tôi giấy tờ để chuyển hộ khẩu về lại quê Cà Mau. Bây giờ trưởng đoàn đó không còn làm nữa và mọi giấy tờ ngày trước của tôi ông ấy cũng không còn giữ, vì vậy việc nhập lại hộ khẩu của tôi rất khó khăn. Hiện tại tôi đang ở Hàn Quốc không thể về Việt Nam, xin tư vấn cho tôi cách thức để nhập lại hộ khẩu tại quê Cà Mau?

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Luật cư trú 2006 sửa đổi năm 2013 (“Luật cư trú”), sau khi tiến hành cắt khẩu ở Cà Mau và nhập khẩu vào TP. HCM, bạn có thể làm thủ tục nhập hộ khẩu về lại Cà Mau nếu bạn có chỗ ở hợp pháp ở Cà Mau. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Về thủ tục thực hiện việc chuyển hộ khẩu về Cà Mau:

1. Thủ tục xin Giấy chuyển khẩu:

Hồ sơ xin chuyển khẩu bao gồm: Sổ hộ khẩu và Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an quận, huyện, thị xã tại TP. HCM sẽ cấp Giấy chuyển hộ khẩu cho bạn.

2. Sau khi đã được cấp giấy chuyển hộ khẩu, bạn làm thủ tục đăng kí thường trú tại Cà Mau

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).

(Theo Điều 6 Nghị định 31/2014 hướng dẫn Luật cư trú)

Trong trường hợp một hoặc một số những giấy tờ này đã bị mất, bạn phải thực hiện thủ tục khai báo việc mất và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại các giấy tờ cần thiết để bạn thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu về Cà Mau.

Đồng thời, bạn có thể thu xếp để chỗ ở hợp pháp của mình là nhà ở do thuê, mượn hoặc ở nhà của các nhân khác; người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm. Hoặc người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ này có thể đồng ý cho bạn nhập khẩu vào hộ của họ. Điều này sẽ thuận tiện hơn cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển khẩu về Cà Mau.

Ngoài những giấy tờ trên, theo quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP (“Thông tư 35/2014/TT-BCA “) thì bạn cần phải có:

- Nếu bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp nay trở về Việt Nam thường trú: Giấy tờ hồi hương do cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp (nếu bạn đang ở nước ngoài) hoặc văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của Cục quản lý xuất nhập cảnh (nếu khi thực hiện thủ tục chuyển khẩu bạn đã về Việt Nam và đang tạm trú ở trong nước), kèm theo Giấy giới thiệu do Phòng quản lý xuất nhập cảnh nơi bạn xin thường trú cấp (theo điểm đ khoản 2 Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA). Trong trường hợp này bạn không cần bắt buộc phải về nước để thực hiện đăng ký thường trú.

- Nếu bạn là công dân Việt nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng trở về Việt Nam thường trú: Hộ chiếu Việt Nam có dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (theo điểm e khoản 2 Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA). Trong trường hợp này, bạn buộc phải nhập cảnh trở lại Việt Nam để có thể hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú.

Theo Quê Hương