RSS 
Vấn đề xã hội
Sẽ chấn chỉnh thị trường lao động tại Nhật Bản

 

Nhằm lành mạnh hóa thị trường, nâng cao chất lượng thực tập sinh sang Nhật Bản trong thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ triển khai đề án chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt Nam đi thực tập tại thị trường này.

Đào tạo ứng viên điều dưỡng, hộ lý cho thị trường Nhật Bản (Ảnh: Dolab)


Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay, Nhật Bản là thị trường lao động trọng điểm, đang tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam. Số lượng thực tập sinh Việt Nam sang thực tập tại Nhật Bản tăng đều qua các năm và tăng nhanh trong năm 2014, với 19.766 thực tập sinh, tăng gấp đôi so với năm 2013. 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đưa 21.870 thực tập sinh sang Nhật Bản. Về cơ bản thực tập sinh Việt Nam được các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp tiếp nhận của Nhật Bản đánh giá tốt.

Tuy nhiên, công tác đưa thực tập sinh sang Nhật Bản thời gian gần đây đã xuất hiện một số hiện tượng ảnh hưởng không tốt đến việc mở rộng thị trường đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản. Nhiều thực tập sinh Việt Nam phải chịu mức phí cao hơn so với quy định. Nhiều người lao động đăng ký đi thực tập tại Nhật Bản và đã chịu các chi phí chuẩn bị nhưng không được đi. Đặc biệt, việc nhiều thực tập sinh Việt Nam vi phạm pháp luật Nhật Bản đã ảnh hưởng tới uy tín của thực tập sinh nước ta tại thị trường này.

Để lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm việc ổn định, nâng cao chất lượng thực tập sinh sang Nhật Bản trong thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ triển khai đề án chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt Nam đi thực tập tại Nhật Bản.

Theo dự thảo đề án, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định rõ: Doanh nghiệp đưa thực tập sinh sang Nhật Bản phải là những doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định của pháp luật. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải có bộ máy và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đưa tu nghiệp sinh sang Nhật Bản, gồm: có cán bộ chuyên trách thị trường Nhật Bản, cán bộ chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết, có cơ sở đào tạo đáp đủ tiêu chuẩn…

Đồng thời, các quy định về việc tuyển chọn, đào tạo thực tập sinh cũng được làm chặt chẽ hơn. Doanh nghiệp chỉ được tuyển chọn và đào tạo thực tập sinh sau khi đã đăng ký thực hiện hợp đồng, và được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận cho phép thực hiện. Số lượng tuyển chọn không vượt quá số lượng đã đăng ký. Doanh nghiệp phải tổ chức đào tạo tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thực tập sinh theo quy định cho thực tập sinh trước khi đi.

Cần minh bạch hóa các khoản chi phí đi thực tập tại Nhật Bản, quy định rõ các khoản phí mà doanh nghiệp được phép thu. Theo đó, doanh nghiệp phái cử được phép thu từ thực tập sinh các khoản phí sau (sẽ có quy định về mức cụ thể), như: Phí dịch vụ (Doanh nghiệp chỉ được thu khoản phí dịch vụ này sau khi thực tập sinh đã được phía Nhật Bản cấp tư cách lưu trú và doanh nghiệp đã ký hợp đồng đưa thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản với thực tập sinh); Phí đào tạo tiếng Nhật. Đặc biệt, các doanh nghiệp không được thu tiền môi giới.

Ngoài ra, đề án cũng có những quy định rõ về công tác quản lý tu nghiệp sinh tại Nhật Bản. Theo đó, các doanh nghiệp phái cử phải quản lý thực tập sinh do doanh nghiệp đưa đi; hỗ trợ và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thực tập sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thực tập sinh cũng như giảm thiểu các trường hợp thực tập sinh vi phạm pháp luật nước sở tại. Với các doanh nghiệp có tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn cao hơn mức quy định, sẽ bị xử lý tạm đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Hiệp hội Xuất khẩu lao động phải xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp trong thực hiện những quy định này./.

Theo NHẬT ANH/www.nhandan.com.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522