RSS 
Văn bản mới
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI


Chi đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM xin thông tin đến quý kiều bào một số quy định pháp luật mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để quý kiều bào nắm rõ hơn về những chính sách, quy định pháp luật mới đó.

Quý kiều bào vui lòng Download tại đây

(UBVK)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác