RSS 
Văn bản mới

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (23/4/2015 15:06)

Chi đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM xin thông tin đến quý kiều bào một số quy định pháp luật mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để quý kiều bào nắm rõ hơn về những chính sách, quy định pháp luật mới đó.


Những điểm mới trong quy định về xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam từ 01.01.2015 (12/2/2015 16:17)

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (Luật XNC). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế toàn bộ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10.


Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác