RSS 
thông tin kinh tế
Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 30,6%

Ngày 26-10, Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho biết, trong tháng 10, cả nước có 9.195 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,6% về số doanh nghiệp và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước.


Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 3.350 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng hơn 121% so với tháng trước. Tuy nhiên vẫn có 13.818 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 46,4%, trong đó có 679 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 1% so với tháng 9.
Tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 486 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 29% về số doanh nghiệp và tăng gần 38% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có hơn 737 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp. Như vậy, tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2015 là gần 1.224 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là hơn 1157 nghìn người, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2014.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay là 16.198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 7.641 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 60.164 doanh nghiệp, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13.625 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 46.539 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Theo XUÂN BÁCH (Nhân Dân)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác