RSS 
Ra đồng


 

Cây đuổi nhau bên đường

Nước chạy dưới lòng mương

Gió như con nghé nhỏ

Quẩng vó, đùa tung tăng

Tháng Giêng đi ra đồng

Mắt tôi nhìn lâng lâng

Chân bước như không thật

Mưa có, mà như không!

Trời quang như có nắng

Núi xa, sao thấy gần?

Đồng rộng không thấy trống

Hiểu ra rồi, mùa xuân!

Em ơi, màu mạ non

Có gì thanh thản thế?

Lưỡi cày đi rất nhẹ

Bước chân bò khoan thai

Tết chỉ vừa qua thôi

Hoa đào đương độ nở

Môi trầu ai vẫn đỏ

Người đã ra với đồng

Cấy nốt trà mạ xuân

Be sợi bờ giữ nước

Vẫn những việc nhà nông

Năm này qua tháng khác

Có gì không như trước

Trong dáng làm, dáng đi?

Khiến tôi rưng nước mắt

Khi nhìn từ trên đê...

                                 Nguyễn Hoàng Sơn ( Nhân dân cuối tuần )

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác