RSS 
Kinh tế phát triển, chính sách thông thoáng tạo nhiều thuận lợi thu hút kiều bào trở về đầu tư kinh doanh

Kinh tế phát triển, chính sách thông thoáng tạo nhiều thuận lợi thu hút kiều bào trở về đầu tư kinh doanh

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã xác định “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhất là lực lượng chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào luôn là nguồn lực đóng góp quan trọng cho những thành tựu to lớn, cơ bản và toàn diện, là nguồn lực quan trọng đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước và của thành phố.


Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, cơ hội đầu tư vào Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn, thu hút ngày càng nhiều kiều bào chuyển tiền về nước đầu tư, mở rộng sản xuất. Không những vậy, chính sách của Nhà nước theo hướng thông thoáng hơn, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về quê hương. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng kiều hối chuyển về Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện tại, số liệu kiều hối chuyển về địa bàn Thành phố thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2019 dự ước khoảng 2,6 tỷ USD (tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018) và cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD.


Cũng theo nhận định phân tích của lãnh đạo chi nhánh này, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài đang tăng lên, đặc biệt là lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài; mạng lưới và hoạt động chi trả ngoại tệ qua các ngân hàng và công ty kiều hối được phát triển mở rộng, hiệu quả, đa dạng hóa dịch vụ hơn cũng là những nguyên nhân làm tăng lượng kiều hối chuyển về Thành phố.

Quỳnh Trâm

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác