Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học khối Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 12 (Confrasie) diễn ra vào ngày 4/4 tại Bangkok, Thái Lan với chủ đề trọng tâm "Đại học tại châu Á-Thái Bình Dương: Hôm nay và ngày mai."

Sự kiện quy tụ hơn 100 đại diện của các tổ chức giáo dục và nghiên cứu đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Thái Lan và Việt Nam. 

Có 52 trường đại học Việt Nam tham dự diễn đàn này.

Hội nghị Confrasie lần thứ 12 là cơ hội để các trường đại học trao đổi về chính sách quản lý và khoa học cũng như những thách thức lớn mà các trường đang phải đối mặt như chất lượng của các chương trình đào tạo và nghiên cứu, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng như trách nhiệm xã hội của các trường đại học. 

Sáu tiểu ban chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị. Đây là dịp các hiệu trưởng cùng thảo luận về những chủ đề hiện đang là những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học và nghiên cứu trong khu vực gồm đào tạo, nghiên cứu và những thách thức trong công tác điều hành hướng tới chất lượng​; ý tưởng mới và khởi nghiệp trong mối quan hệ giữa văn hóa, thực tiễn và khai thác giá trị; vai trò của trường đại học trong sự phát triển khu vực và toàn cầu - chiến lược đối tác; quản trị đại học và kế hoạch phát triển chiến lược trong bối cảnh kinh tế, xã hội đầy biến động; cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các thách thức của nền kinh tế và xã hội; hội nghị hiệu trưởng và vai trò tăng cường đối thoại hợp tác đại học và chính trị.

Ông Lê Quân, hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết hiện tại, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đang nỗ lực thúc đẩy nhằm phát triển các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, đặc biệt là các chương trình đào tạo Pháp ngữ ở cả 3 bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. 

Nhà trường cũng đang xây dựng và triển khai đồng bộ một hệ thống đào tạo khép kín theo hệ Cử nhân-Thạc sỹ-Tiến sỹ (L-M-D) của Pháp. Hội nghị Confrasie là cơ hội lớn để giao lưu, mở rộng hợp tác giữa Đại học Kiến trúc Hà Nội với các trường đại học khác trong khu vực, đặc biệt là các trường có những chuyên ngành đào tạo tương tự. 

Trường đã có kế hoạch gặp gỡ với một số trường của Thái Lan đào tạo về kiến trúc, xây dựng để giới thiệu các chương trình đào tạo Pháp ngữ, xúc tiến hợp tác, trao đổi sinh viên và giáo viên trong khuôn khổ các chương trình đào tạo quốc tế của nhà trường. 

Ông Quân cho biết thêm: "Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tìm kiếm các chuyên gia trong khu vực có khả năng phối hợp đào tạo, tham gia các chương trình đào tạo cũng như cùng nhau xây dựng các chương trình nghiên cứu liên trường và liên ngành. Cũng như các trường đại học khác, chúng tôi tới đây với mong muốn đóng góp vào sự hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ trong khu vực, thông các hoạt động trao đổi, hợp tác, nhằm mang lại cho sinh viên những điều kiện đào tạo tốt nhất."

Confrasie được tổ chức hai năm một lần từ năm 1999, Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học khối Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương là nơi chia sẻ, trao đổi và thống nhất quan điểm giữa lãnh đạo các tổ chức giáo dục và nghiên cứu từ nhiều quốc gia trong khu vực. 
Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và khai thác những tiềm năng về chuyên môn của các thành viên cũng như việc định hướng chiến lược giáo dục đại học và nghiên cứu. Hội nghị hỗ trợ các thành viên trong việc đổi mới quản trị đại học thông qua đề xuất kỹ năng chuyên môn từ Cộng đồng Pháp ngữ.