RSS 
TP.HCM: Triển khai thực hiện Nghị quyết về cơ chế đặc thù

 

Ngày 3/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 54/2017/QH14 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 54), trong quý 1-2/2018, Thành phố đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Công tác tuyên truyền, thông tin được thực hiện qua nhiều hình thức. 


Một góc trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trên đà phát triển. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức kỳ họp ngay sau Tết Nguyên đán 2018 thông qua nhiều nội dung quan trọng để triển khai Nghị quyết 54 như cải cách thủ tục hành chính, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ôtô, điều chỉnh thu phí bảo vệ môi trường, tăng thu nhập thêm cho cán bộ...

Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện gặp gỡ các chuyên gia, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng; làm việc với các sở, ngành để hoàn chỉnh, ban hành Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 27/12/2017 nhằm triển khai Nghị quyết 54 với 21 nội dung, đề án cụ thể, trong đó có tám đề án cần tổ chức nghiên cứu sâu và 13 nội dung, đề án thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên.

Ngoài ra, Thành phố còn thành lập hai Tổ công tác, làm việc với các sở ngành hàng tuần để định hướng xây dựng kế hoạch, nội dung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 54. Riêng đối với Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố đang xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc và hướng dẫn cách chi cụ thể. 

[Báo chí góp phần triển khai Nghị quyết về cơ chế đặc thù ở TP.HCM]

Đến nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án sử dụng đất lúa trên 10ha ; hoàn thành ba đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các ban quản lý dự án đầu tư; xây dựng mô hình cơ quan quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước.

Thành phố cũng đang chỉ đạo xây dựng nội dung đặt hàng, mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực để nghiên cứu, đề xuất cho thành phố tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với Nghị quyết 54 của Quốc hội để thành phố có sự bứt phá trong phát triển.

Mặt khác, Thành phố cũng sẽ rà soát tất cả các lĩnh vực để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các Nghị định, Thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho thành phố chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của thành phố. 

“Thời gian thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội chỉ có 5 năm, trong đó cần triển khai tập trung tất cả các giải pháp trong giai đoạn 2018-2020, sơ kết vào cuối năm 2020 và báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Vì thế Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước đã dành cho thành phố trong suốt thời gian qua,” bản thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. 

Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua ngày 24/11/2017 với 18 nội dung thuộc năm lĩnh vực. Đây là chính sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo TTXVN

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020: