RSS 
Chính trị xã hội
'Lính ngoại giao' thời Covid-19 vì đồng bào sẵn sàng đối mặt nguy hiểm thành F1

 Những chia sẻ của bà Phan Hoa về những ngày tự cách ly đầy lo lắng khi bản thân là F1(tiếp xúc trực tiếp người nhiễm Covid-19) khiến nhiều người xúc động về công việc thầm lặng của người “lính ngoại giao” nơi tâm dịch.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác