RSS 
Chính trị xã hội
Thu hút chất xám từ các chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài


Diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 có chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu” sẽ được tổ chức tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội vào ngày 7/6.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các kiều bào. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Diễn đàn tập trung thảo luận về các vấn đề như: Tái cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng của Việt Nam; Nâng cao năng lực quản trị, thể chế; Cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, thuế; Chính sách phát triển công nghiệp, nông nghiệp, doanh nghiệp…

Mục đích tổ chức Diễn đàn là tạo cơ hội cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn trên tinh thần xây dựng và tích cực vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đây là sự kiện giúp bà con kiều bào nắm bắt yêu cầu trong nước, giao lưu kết nối với trí thức và các nhà quản lý trong nước.

Diễn đàn được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát huy các nguồn lực kiều bào, huy động kiến thức của chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và kinh nghiệm quốc tế vào hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển kinh tế và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của trí thức kiều bào là được tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các chuyên gia kinh tế người Việt Nam ở nước ngoài do Nhóm Sáng kiến Việt Nam (Hoa Kỳ) tập hợp, với mong muốn cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và một số chuyên gia kinh tế quốc tế nghiên cứu về các vấn đề phát triển của Việt Nam, đóng góp cho đất nước.

Theo đó, sẽ có khoảng 100 đại biểu trong và ngoài nước; trong đó, có 30 đại biểu chuyên gia kinh tế, tài chính, luật, hành chính công là người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại các trường đại học của Mỹ, Pháp, Australia, Nhật; đang làm việc tại Ngân hàng Thế giới (WB) hoặc trong nước; 70 đại biểu trong nước gồm các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, đại diện cơ quan ban, ngành liên quan.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện này, theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhằm đẩy mạnh công tác vận động trí thức kiều bào tham gia đóng góp xây dựng đất nước./.

Theo Vietnam+

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác