RSS 
Chính sách - Pháp luật
Làm gì đề nhận di sản của người thân ở Việt Nam khi đang ở nước ngoài

 Câu hỏi: Tôi vẫn còn quốc tịch Việt Nam hiện định cư ở Hoa Kỳ, ba tôi là công dân Việt Nam sinh sống tại Việt Nam vừa qua đời có để lại di sản là nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi tôi cần làm gì để có thể nhận di sản và trường hợp nếu tôi không thể về Việt Nam để tiến hành thủ tục trên thì có thể ủy quyền cho người thân ở Việt Nam hay không?

                                                                                    (hoangminh1207@gmail.com)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, để có thể nhận di sản của người quá cố cần phân biệt rõ hai trường hợp khác nhau như sau:

1. Trường hợp có di chúc

Trường hợp di chúc có hiệu lực pháp luật thì thực hiện theo nội dung di chúc của người mất để lại; lúc này sẽ tiến hành thủ tục nhận di sản theo quy định.

            2. Trường hợp không có di chúc

            Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 trường hợp không có di chúc sẽ áp dụng thừa kế theo pháp luật. Di sản được chia theo hàng thừa kế áp dụng khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”; nếu không có hàng thừa kế  thứ nhất thì các hàng thừa kế tiếp theo.

Việc khai nhận di sản thừa kế có yếu tố nước ngoài vẫn tiến hành theo thủ tục được quy định tại Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Trường hợp người thừa kế đang ở nước ngoài không thể về nước được thì có thể ủy quyền để người trong nước thay mặt mình tiến hành thủ tục khai nhận di sản theo quy định của pháp luật.

            Việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan đại điện ngoại giao của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại nước mà người đó đang sinh sống như Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán. Trong Giấy Ủy quyền ghi rõ các thông tin: thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền…Sau khi gửi giấy ủy quyền về Việt Nam thì người được ủy quyền đến tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu tiến hành các thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền chỉ thực hiện các công việc theo nội dung Giấy ủy quyền./.

                                                                                   

Thu Vân- Phòng THCS

                

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác