RSS 
Chính sách - Pháp luật
Visa cho người mang hộ chiếu Mỹ nhập cảnh Việt Nam

 Câu hỏi: Tôi là Việt kiều Mỹ, vừa qua có nghe thông tin Việt Nam sẽ cấp visa có thời hạn 01 năm cho người mang hộ chiếu Mỹ nhập cảnh Việt Nam và ngược lại. Xin hỏi có quy định này không và khi hiện nào thực?

 Huy Do – Los Angeles U.S

 

 

Trả lời:

Ngày 09 tháng 04 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết s 135/2016/QH13 về Phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Nội dung Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ có quy định như sau:

- Chính phủ Việt Nam cấp thị thực có thời hạn đến một năm nhiều lần cho công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng hoặc làm việc với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam.

- Chính phủ Hoa Kỳ cấp thị thực có thời hạn một năm nhiều lần cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hoa Kỳ với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị việc riêng hoặc làm việc với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Hoa Kỳ theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ.

Cũng tại Nghị quyết số 135/2016/QH13, Quốc hội đã giao cho Chính phủ tiến hành thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn và tổ chức thực hiện Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cũng như ấn định thời gian bắt đầu áp dụng./.

 

Luật gia Lê Xuân Minh

Email: xuanminh@kieubaoviet.vn

Di động: (+84) 903.636.525

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác