RSS 
Chính sách - Pháp luật
Bỏ quy định về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 Trên tinh thần Nghị Quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Luật Quốc tịch năm 2008 ra đời có nhiều điểm mới đáp ứng được nhu cầu của kiều bào. Trong đó, chế định về việc đăng ký giữ quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài tại Khoản 2, Điều 13 là một trong những chế định mới “với mong muốn làm rõ tình trạng quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phục vụ công tác quản lý nhà nước về quốc tịch và bảo hộ công dân” (dẫn lời Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Hữu Tráng).

 Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, sau gần 5 năm thực hiện đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, tính đến ngày 31/12/2013 mới có trên 6.000 người làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. So với tổng số người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 4,5 triệu người thì tỷ lệ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam là rất thấp. Chính phủ nhận định, kết quả hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu phải kể đến việc hiện nay nhiều người trong số những người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước sở tại, ổn định cuộc sống, công ăn việc làm và cư trú ở nước ngoài, nên việc lựa chọn giữ quốc tịch Việt Nam bên cạnh quốc tịch nước sở tại của họ là vấn đề khó khăn vì họ lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi, công ăn việc làm cũng như cư trú của họ. Một nguyên nhân khác cũng phải kể tới là công tác ban hành văn bản quy định còn chưa kịp thời, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định của Chính phủ chưa có quy định gắn kết cụ thể, tạo sự liên thông giữa thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam với thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam, chưa bảo đảm lợi ích thiết thực cho người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Trước tình trạng đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra, các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên. Trong thảo luận, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định về việc đăng ký quốc tịch Việt Nam bởi có quốc tịch là một quyền dân sự, quyền nhân thân cơ bản của người dân đã được pháp luật ghi nhận. Do đó, không nên quy định một người mặc nhiên bị mất quốc tịch nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch như quy định của Luật hiện hành. Việc quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà đối với một bộ phận công dân Việt Nam, không phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như chủ trương đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện nay. Cuối cùng, 95,98% số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Theo đó, nội dung Điều 13 của Luật quốc tịch Việt Nam được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Ngày 10/7/2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2014.

Như vậy, chế định đăng ký giữ quốc tịch đã được bãi bỏ và hàng triệu người Việt ở nước ngoài chưa đăng ký để giữ quốc tịch (theo Luật Quốc tịch 2008) sẽ không còn lo lắng bị mất quốc tịch Việt Nam.

 

Kiều Anh

 

Tài liệu tham khảo:

 

  1. Tờ trình số 174/TTr-CP ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

 

  1. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008: Bỏ quy định về thời hạn đăng ký giữ quốc tịch – Thu Hằng, ngày 05/6/2014 tại website http://www.moj.gov.vn.
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác