RSS 
Chính sách - Pháp luật

Tiếp tục đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc (10/8/2020 08:09)


Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN: Hộ chiếu có gắn chíp điện tử (7/8/2020 15:38)

Công dân Việt Nam đủ từ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chíp điện tử.


Từ 1-1-2021: Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 1 tháng (3/8/2020 08:54)


Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép làm lây nhiễm virus corona lãnh mức án nào? (28/7/2020 13:26)


Hình phạt nào cho người tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam? (28/7/2020 08:25)

Các tin khác:
Hướng dẫn mới nhất dành cho người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam (10/7/2020 14:55)
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN: Hộ chiếu có gắn chíp điện tử (9/7/2020 13:18)
Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì? (4/6/2020 13:31)
Một số chính sách mới CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ở HÀN QUỐC (1/6/2020 09:01)
Cách đổi họ khi khai sinh ở nước ngoài (27/5/2020 15:35)

Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác