RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Xin cấp hộ chiếu Việt Nam

 Tôi là Đinh Thị Kim D, kiều bào định cư tại Cộng hòa Áo, Tôi đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Do thường xuyên về nước, tôi muốn làm hộ chiếu Việt Nam để thuận tiện khi xuất nhập cảnh và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cho tôi hỏi tôi có thể xin cấp hộ chiếu Việt Nam được không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo thông tin bà cung cấp, bà đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; tại Khoản 1, Điều 17, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam”, điều này khẳng định bà là công dân Việt Nam.

Tại Điều 2, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (viết tắt Nghị định số 136/2007/NĐ-CP) quy định cụ thể:“ Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia hoặc giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại Nghị định này và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập”.

Như vậy, căn cứ vào những quy định nêu trên, bà được cấp hộ chiếu Việt Nam khi bà có yêu cầu.

 Hiện nay, bà đang định cư tại Áo, để được cấp Hộ chiếu Việt Nam bà trực tiếp liên hệ và nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, căn cứ vào những quy định sau:

- Về thẩm quyền cấp Hộ chiếu Việt Nam thực hiện theo Điều 16, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, cụ thể: Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1, Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông thành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 18/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, cấp giấy thông hành nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự. Trường hợp đang ở nước không có cơ quan đại diện Việt Nam thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện Việt Nam nơi thuận tiện”

- Về hồ sơ, thủ tục đối với trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

 

 

                                                    (Nguyễn Phương –Phòng Tổng hợp Chính sách)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác