RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Thủ tục làm việc tại Việt Nam

 Câu hỏi: Tôi tên Mike Tran, hiện đang định cư tại Úc, quốc tịch Úc (không có quốc tịch Việt Nam). Sắp tới tôi có ý định về Việt Nam làm việc theo lời mời của một công ty Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tôi hỏi, tôi phải đảm bảo các điều kiện gì để được làm việc tại Việt Nam?

Mike Tran(Miketran@yahoo.com)

Trả lời: Theo thông tin ông cung cấp, hiện bạn có quốc tịch Úc và không có quốc tịch Việt Nam, khi bạn về Việt Nam làm việc, ông thuộc diện người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 169 Bộ luật lao động 2012 quy định về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:

-     Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

-     Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

-     Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

-     Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật lao động 2012.

       Ngoài ra, lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Như vậy, để làm việc tại Việt Nam thì ông cần đáp ứng các điều kiện trên.

Mặt khác, về phía Công ty ký hợp đồng lao động với ông phải có văn bản giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, để đảm bảo điều kiện về giấy phép lao động cho ông tại Việt Nam, Công ty đó phải thực hiện hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công ty ký hợp đồng lao động với ông vui lòng liên hệ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn chi tiết.

                                                                                    Người thực hiện

(Nguyễn Phương - Phòng Tổng hợp Chính sách

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác