RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
GÓC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

 1. Câu hỏi: Tôi đang định cư ở Nhật Bản, được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho thôi quốc tịch Việt Nam. Tôi đã có quốc tịch Nhật Bản, nay tôi muốn trở lại quốc tịch Việt Nam có được không?

                                                                      Nyoko Nguyen ( nyokonguyen70.jp@gmail.com)

            Trả lời:

            Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (gọi tắt là Luật Quốc tịch) đối với công dân nước ngoài trước đây đã từng có quốc tịch Việt Nam, đã được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho thôi quốc tịch Việt Nam, muốn trở lại quốc tịch Việt Nam phải thuộc một trong các trường hợp sau:

            - Xin hồi hương về Việt Nam;

            - Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

            - Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

            - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

            - Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

            - Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

            Tuy nhiên tại điều 4 Luật Quốc tịch về nguyên tắc quốc tịch quy định “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác” và khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam: người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

            -  Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

            - Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

            - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            Như vậy, ông (bà) cần đối chiếu với pháp luật Việt Nam để xác định mình có đủ điều kiện và thuộc trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam.

            2. Câu hỏi: Tôi đang định cư tại Đức, có quốc tịch Đức, đủ điều kiện để được trở lại quốc tịch Việt Nam. Tôi có thể nộp hồ sơ tại Đức hay không và hồ sơ gồm những gì?

                                                                        Lucas Hoang (hoang.deus1979@gmail.com)

            Trả lời: Theo quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch thì hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam bao gồm:

            - Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

            - Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

            - Bản khai lý lịch;

            - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

            - Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

            - Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

            Địa điểm nộp hồ sơ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Quốc tịch thì  người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức.

            Như vậy, ông (bà) có thể liên hệ tại một trong hai địa chỉ sau

            1. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức (GEM)

            Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12345 Berlin

             Điện thoại: + 49 30 53630108; + 49 30 53630102    Fax: + 49 30 53630200

            Email: sqvnberlin@t-online.de; info@vietnambotschaft.org

            2. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Franfurt (Đức)

            Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland

            Điện thoại: 004969 795336 50           Fax: 0049 69 795336 511

            Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn

                Link tham khảo:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12343

 

            Người thực hiện:

Thu Vân- Phòng Tổng hợp Chính sách Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác