RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
chuyển di sản thừa kế ra nước ngoài

            Câu hỏi: Tôi cùng mẹ và hai em đang định cư ở Mỹ, hiện vẫn còn quốc tịch Việt Nam được thừa kế hợp pháp căn biệt thự ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh do bố đã mất để lại. Nay chúng tôi muốn bán nhà và thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài có được không?

            Trả lời:

            Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, cụ thể tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối (viết tắt Nghị định 70/2014/NĐ-CP) quy định:

            “Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

            a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

            b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

            c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

            d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

            đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

            e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

            g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác”.

            Theo quy định trên, sau khi bán căn nhà được thừa kế thì mẹ bạn, bạn và em bạn được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (thuộc trường hợp chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài).

            Như vậy, gia đình bạn cần liên hệ với ngân hàng gần nhất để được hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và thực hiện yêu cầu đó theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

            Người thực hiện: Thu Vân- Phòng Tổng hợp Chính sách Ủy ban                                                                                                           về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác