RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Xin xác nhận là người có gốc Việt Nam?

 Câu hỏi: Xin xác nhận là người có gốc Việt Nam?

Tôi sinh ra tại Ý và hiện mang quốc tịch Ý. Cha tôi là người Việt Nam, trước đây sống ở Sài Gòn, đến năm  1960 thì sang Ý định cư. Hiện cha tôi đã mất, tôi chỉ còn giữ được thẻ căn cước Việt Nam và Giấy khai sinh của cha tôi do Việt Nam cấp. Xin hỏi tôi có thể xin cấp xác nhận tôi là người có nguồn gốc Việt Nam được hay không, tôi đang ở Ý thì nộp hồ sơ ở đâu? Xin cám ơn.

                                                                                                Hoang Tammy – Verona, Ý

Trả lời:

a, Theo trình bày, ông/bà là công dân nước Cộng hòa Italia, có Cha là người Việt Nam và hiện có nhu cầu xác nhận gốc Việt Nam. Do ông/bà còn giữ được Thẻ căn cước và Giấy khai sinh của cha mình, nên theo quy định tại Mục 2, Điều 1 của Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31 tháng 1 năm 2013 về “Sửa đổi,bổ sung Điều 13 của Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 1 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008”, ông/bà có thể liên hệ, nộp hsơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Italia theo địa chỉ đính kèm để được xem xét và giải quyết.

Địa chỉ: Via di Bravetta, 156 – 00164 ROMA – ITALIA

Điện thoại:    +39 06 66160726, +39 06 99704318  + 39 324 88 79 384  

Fax:    +39 06 66157520     Email: vnemb.it@mofa.gov.vn         Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.italia

b) Hồ sơ đề nghị xác nhận là người gc Việt Nam bao gồm:

- Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN; kèm 02 ảnh 4x6;

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực thẻ căn cước và giấy khai sinh của Cha ông/bà và Giấy khai sinh của ông/bà để xác định ông/bà có Cha đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống;

- Giấy tờ khác có liên quan làm căn cứ để tham khảo bao gồm:

+ Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Italia, trong đó xác nhận Ông/Bà có gốc Việt Nam;

+ Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam;

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Italia cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam (bản sao kèm theo bản chính đđối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Chúc Ông/Bà sớm nhận được giấy xác nhận có gốc Việt Nam.

 

Luật gia Lê Xuân Minh

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác