RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Quyền thừa kế là bất động sản tại Việt Nam

 Câu hỏi:

1.Tôi là Việt kiều nếu được thừa kế nhà của cha mẹ để lại ở Việt Nam thì có phải nộp thuế không, và nếu sau đó bán nhà, có phải nộp thuế nữa không?

 

2. Cha mẹ tôi qua đời, có để thừa kế là 01 căn nhà tại Việt Nam cho 06  người con: trong đó 04 là Việt kiều, chỉ có 02 người ở Việt Nam. Như vậy những người ở nước ngoài có phải lập ủy quyền cho một trong 02 người ở Việt Nam để đứng ra mua bán, chuyển nhượng hay không. Hay là Việt kiều vẫn có thể đứng ra mua bán, chuyển nhượng mà không cần ủy quyền cho người ở trong nước?

 

Thuy Phung - Cali, USA

Trả lời:

 

1. Theo quy định tại Khoản 1 Khoản 4, điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, khi con nhận thừa kế từ cha mẹ (không phân biệt tài sản thừa kế là gì) thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu sau khi nhận thừa kế mà ông/bà bán tài sản thừa kế thì khi đó ông bà phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập có từ việc bán tài sản đó.

 

2. Trường hợp có nhiều đồng thừa kế như ông/bà nêu thì những đồng thừa kế ở nước ngoài có quyền trực tiếp thực hiện việc định đoạt tài sản (mua bán, chuyển nhượng…) mà không phải ủy quyền cho người khác, tuy nhiên để thực hiện thì người đó phải có mặt tại Việt Nam để ký tên trên các giấy tờ giao dịch (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng…). Trường  hợp không có điều kiện về Việt Nam thì có thể lập ủy quyền cho người đang có mặt tại Việt Nam để thay mặt thực hiện các giao dịch. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, có chứng thực, nếu lập bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, có chứng thực bản dịch, văn bản lập tại cơ quan nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

 

Luật gia Lê Xuân Minh – Văn phòng tư vấn Pháp lý Kiều bào Việt

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác