RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Quy định về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

 Câu hỏi:

Xin cho tôi được hỏi thông tin về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam như sau:

1- Tôi hiện nay đang sử dụng 02 hộ chiếu, gồm hộ chiếu của Hoa Kỳ và của Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam của tôi còn thời hạn đến năm 2018.

Như vậy tôi có phải làm đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hay không và đến năm 2018 khi hộ chiếu Việt Nam hết hạn tôi có quyền xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam nữa hay không?

2- Em gái của tôi trước khi xuất cảnh cũng đã có chứng minh nhân dân Việt Nam như hiện nay chỉ có hộ chiếu của Hoa Kỳ. Như vậy em gái tôi có phải làm đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hay không?

Nếu phải đăng ký, chúng tôi phải làm thủ tục ở đâu? Xin chân thành cám ơn.

                                                                                                (buuthachtran….@gmail.com)

 

Trả lời :

Về câu hỏi của ông/bà, Văn phòng tư vấn pháp lý Kiều Bào Việt xin trả lời như sau:

1- Đối với trường hợp của ông/bà: 

Do ông/bà đã có hộ chiếu Việt Nam còn hạn sử dụng đến 2018, nên theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam hiện hành ông bà không cần phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Khi hết hạn sử dụng của hộ chiếu Việt Nam, ông/bà có quyền xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam mới.

Ông /bà có thể thực hiện thủ tục xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam tại cơ quan đại sứ, lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

2. Đối với trường hợp của em gái ông/bà:

Theo như ông/bà nêu, em gái của ông/bà hiện nay không có hộ chiếu Việt Nam, do đó nếu em gái của ông muốn giữ quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thực hiện tại cơ quan đại sứ, lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Theo quy định hiện tại, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam phải thực hiện trước ngày 01/7/2014.

 

Thủ, tục, các mẫu hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam có tại trang web của đại sứ, lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ dưới đây.

Trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ:

http://vietnamembassy-usa.org/vi/lanhsu/dang-ky-giu-quoc-tich

Trang web của Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ:

www.vietnamconsulate-sf.org/thu-tuc-lanh-su/dang-ky-giu-quoc-tich-viet-nam

 

Luật gia Lê Xuân Minh

Cử nhân luật Trần Trung Kiên

Văn phòng Tư vấn pháp lý – Kiều Bào Việt. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác